Privacy policy

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Fremozia bv, met maatschappelijke zetel te Rijweg 93 3020 Herent en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0833.765.280 (hierna: “Fremozia”).

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van fremozia.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op fremozia.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Fremozia en specifiek fremozia.be, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@fremozia.be.

4) Persoonsgegevens

Volgende persoonsgegevens worden verzameld:

  • Zonder registratie: jouw IP-adres
  • Via cookies: tracking van gebruik van de website
  • Bij invullen contactformulier: naam, e-mail, telefoon, adres en bericht

Fremozia kan gegevens van jouw op verschillende manieren vergaren:

  • Via serverlogs bij het bezoeken van de website
  • Door gebruik van cookies (zie hieronder)
  • Via contactaanvragen

5) Doeleinden van de verwerking

Wij zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verzorgen en verbeteren van deze website via statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de dienstverlening voortdurend te verbeteren
  • Het beantwoorden van een gestelde contactaanvraag via de website
  • De levering en facturatie van door jou aangevraagde producten/diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een product/dienst die door jouw gevraagd werd

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

6) Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Fremozia en jou.

7) Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Fremozia aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

8) Toegang door derden

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

9) Cookies

Fremozia.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
_GRECAPTCHAwww.google.com/recaptchaThird-party6 monthsGoogle reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis.

 

 

_gid.fremozia.be/First-party1 dayThis cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
_gat_UA-34381002-20.fremozia.be/First-party1 minuteThis is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It is a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
_ga.fremozia.be/First-party2 yearsThis cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.

10) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

11) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door fremozia.be te beïnvloeden.